Beton Sınıfları

Beton Sınıfları

Basınç Dayanım Sınıfları
Betonun basınç mukavemeti standart kür koşullarında saklanmış (20 °C ±2°C kirece doygun su içerisinde), 28 günlük silindir (15 cm çap, 30 cm yükseklik) veya
küp (15 cm kenarlı) numuneler üzerinde ölçülür.
Hazır betonda basınç dayanımı sınıfları, karşılığı silindir ve küp mukavemetleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (TS EN 206)
Basınç dayanımı sınıfı
Basınç dayanımı sınıfı En düşük karakteristik silindir dayanımı En düşük karakteristik küp dayanımı
C8 / C10 8 10
C12 / C15 12 15
C16 / C20 16 20
C20 / C25 20 25
C25 / C30 25 30
C30 / C37 30 37
C35 / C45 35 45
C40 / C50 40 50
C45 / C55 45 55
C50 / C60 50 60
C55 / C67 55 67
C60 / C75 60 75
C70 / C85 70 85
C80 / C95 80 95
C90 / C105 90 105
C100 / C115 100 115Örnek : C25/30 C25 : En düşük karakteristik silindir dayanımı C30 : En düşük karakteristik küp dayanımı Hafif Beton Dayınım Sınıfları LC şeklinde gösterilir.

Betonda İstatistiksel Kalite Denetimi

Beton üretim tesisinin belirlenen standart sapması s olup, bu değer tesisin üretim araçlarına, kullanılan malzemelere, firmanın uyguladığı tekniklere ve personeline bağlıdır. Istenilen proje dayanımı olan fcd yi gerçekleştirmek için amaçlanan dayanım fca şöyle hesaplanır: fca = fcd + 1.48 s

TS EN 206 – 1 standardına göre üretilen betonlardan numune alınması için iki durum söz konusudur. Başlangıç üretimi en az 35 deney sonucu elde edilinceye kadar olan üretimi kapsar. Sürekli üretim 12 aydan fazla olmayan sürede en az 35 deney sonucu elde edildikten sonraki üretimdir.

Basınç Dayanım için Uygunluk Kriterleri
ck : Karakteristik basınç dayanımı, N/mm2
fcm : Basınç dayanımlarının karakteristik ortalaması, N/mm2
fci : Bulunan en düşük basınç dayanımı,numune takımı ortalaması, N/mm2
s: Uygunluk denetiminde kullanılan standart sapma ,